Συρμάτινο λευκό κάγκελο

Posted by: Konstantinos Kopanos Category: Πρόσφατα Έργα Comments: 0

Συρμάτινο λευκό κάγκελο

Τοποθέτηση συρμάτινου κάγκελου σε πρόσοψη μάντρας.