Πρόκες και βελονάκια

Πρόκες

No: 15/15, 15/18, 16/21, 16/24, 17/27, 18/30, 18/36, 19/45, 23/60, 23/70

Σε συσκευασίες των 5kg και 25kg

Βελονάκια πλατύκέφαλα - ακέφαλα

Ατσαλόκαρφα