Κατασκευές

Κατασκευές

Η Συρματουργία Μεσογείων με την πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στις περιφράξεις, προσπαθώντας πάντα να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της, μπορεί να κατασκευάσει πόρτες, σχάρες ομβρίων, σκάλες και διάφορες κατασκευές από λάμες εν θερμώ γαλβανιζέ για διάρκεια ζωής χωρίς συντήρηση

Δείτε δείγματα κατασκευών

Εξωτερική σκάλα με γαλβανιζέ λάμες

Εξωτερική σκάλα με γαλβανιζέ λάμες

Πατάρι εργοστασίου με γαλβανιζέ λάμες

Σχάρες αποχέτευσης

Χειρολισθήρες - Κάγκελο κουπαστής

Μεταλλική βεντάλια γαλβανιζέ με λεπιδοφόρο

Περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ αεροδρομίων με με τοιχίο βάσης

Κάγκελο λάμας (ORSOGRIL) σε πέτρα

Κάγκελο παιδικής χαράς (τύπου ASCO) βαμμένο