Περίφραξη υψηλής ασφάλειας

Posted by: vk Category: Πρόσφατα Έργα Comments: 0

Περίφραξη υψηλής ασφάλειας

Περίφραξη υψηλής ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ με ειδικά εξαρτήματα και πλέγμα με βαρύ γαλβάνισμα. Τοποθέτηση λεπίδων σε παράλληλη και σπιράλ διάταξη.