Περίφραξη στρατοπέδου

Posted by: Konstantinos Kopanos Category: Πρόσφατα Έργα Comments: 0

Περίφραξη στρατοπέδου

Περίφραξη στρατοπέδου βαρέως τύπου με κάμψη, ύψους 2,5 μέτρων