Περίφραξη με Pvc welded fence wire

Posted by: Konstantinos Kopanos Category: Πρόσφατα Έργα Comments: 0

Περίφραξη με Pvc welded fence wire

Περίφραξη με συνδυασμό pvc welded fence wire με panel mesh. Ιδανικό για κήπους.