Περίφραξη ιδιωτικού νηπιαγωγείου

Posted by: vk Category: Πρόσφατα Έργα Comments: 0

Περίφραξη ιδιωτικού νηπιαγωγείου

Περίφραξη ιδιωτικού νηπιαγωγείου με πλαστικοποιημένο πλέγμα σε πασσάλους ίδιου χρώματος, στο Χαλάνδρι.