Περίφραξη με γαλβανιζέ κάγκελο λάμας

Posted by: Konstantinos Kopanos Category: Πρόσφατα Έργα Comments: 0

Περίφραξη με γαλβανιζέ κάγκελο λάμας

Περίφραξη με γαλβανιζέ κάγκελο λάμας σε τοιχείο. Σπάτα, Σεπτέμβριος 2015