Περίφραξη υπερβαρέως τύπου/ασφαλείας στο Παλαιό Λιμάνι Αυλίδας (Τσιμέντα Χαλκίδας) για λογαριασμό της ΕΛ.ΒΑΛ

Posted by: pavlis Category: Uncategorized, Πρόσφατα Έργα Comments: 0

Περίφραξη υπερβαρέως τύπου/ασφαλείας στο Παλαιό Λιμάνι Αυλίδας (Τσιμέντα Χαλκίδας) για λογαριασμό της ΕΛ.ΒΑΛ