Πάνελ πολυουρεθάνης – Λαμαρίνες

ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (PUR) ΟΡΟΦΗΣ · PSR1000

Χαρακτηριστικά

Το σύστημα επικάλυψης PSR1000 είναι ένα δομικό στοιχείο επικάλυψης οροφών. Αποτελείται από δυο χαλύβδινα ελάσματα και πυρήνα αφρού πολυουρεθάνης. Τα πάνελ επικάλυψης PSR1000 χαρακτηρίζονται από την εύκολη και ταχύτατη τοποθέτησή τους προσφέροντας παράλληλα υψηλή θερμομόνωση και υγρομόνωση.

Τα πάνελ οροφής PSR1000 μπορούν να συνδυαστούν με ειδικά διπλά πολυεστερικά διαφανή φύλλα που ενσωματώνονται εύκολα στην κατασκευή και δίνουν φυσικό φωτισμό στον καλυπτόμενο χώρο συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα πάνελ παράγονται στην πλειοψηφία τους από γαλβανισμένα και προβαμμένα φύλλα χάλυβα, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής τους από φύλλα αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα. Για ειδικές ζητήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Διαθέσιμα μήκη από 0.50 έως 16 μέτρα. Για μεγαλύτερα μήκη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εφαρμογές

Το σύστημα επικάλυψης PSR1000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών όπως π.χ. σε οροφές μεταλλικών κτιρίων, στέγαστρα, parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, οικίσκους, λυόμενα σπίτια και πολλές ακόμη κατασκευές.

Τα πάνελ οροφής μπορούν (υπό προϋποθέσεις) να τοποθετηθούν και σε κατασκευές με μεγαλύτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως π.χ. καμπύλες οροφές.

Διαστάσεις & βάρος

Διαθέσιμα μήκη και υπερκαλύψεις

Διαθέσιμα μήκη από 0.50 έως 16 μέτρα. Σε περίπτωση τοποθέτησης δυο οι περισσότερων πανέλων κατά μήκος υπάρχει δυνατότητα ειδικής παραγγελίας με υπερκάλυψη των φύλλων. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται υπερκάλυψη 200mm – 250mm.

Πίνακας φορτίων

Ειδικά τεμάχια

Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των πανέλων οροφής, είναι απαραίτητη μια σειρά από ειδικά τεμάχια τόσο για την στεγανοποίηση όσο και για την αισθητική ολοκλήρωση της κατασκευής.

Κάθε κατασκευή παρουσιάζει τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια στην δική σας κατασκευή.